Home page > Pěší rota AZ plukovníka Jana Kubiše

Pěší rota AZ plukovníka Jana Kubiše

Motto

„Věrnost a čest…“

Znak

Tvoří ježek, vycházející ze znaku města, který se stal symbolem Jihlavy. Jako „ježčí město– urbs ericiana“ nazývá Jihlavu oslavná báseň z let krátce před husitskou revolucí. Ve znaku roty je ježek schoulený v obranné pozici, co by význam obranné jednotky. Červený ježek je umístěný na bílém poli, kolem které jsou vedeny hradby. Byl schválen v roce 2007 Komisí vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu v barevném a polním provedení.