Home page > Chcete se stát vojákem z povolání nebo aktivní zálohou?

Chcete se stát vojákem z povolání nebo aktivní zálohou?


 

Agenda žadatelů o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání a na vojenské školy je řešena Rekrutačním pracovištěm Jihlava na adrese
Vrchlického 14, 586 01  Jihlava                 tel. 973 454 460    kariera.jihlava@army.cz

Úřední hodiny Rekrutační pracoviště Jihlava

 pondělí a středa  8.00 – 17.00
 úterý a čtvrtek  8.00 – 16.00
 pátek  8.00 – 12.00

Může se vám hodit – vše v jednom: https://kariera.army.cz/kontakt rekrutačních středisek a jejich pracovišť.

V případě Vašeho zájmu máte možnost se zaregistrovat zde:

https://kariera.army.cz/registracni-formular#2.

 

 

Chcete si vyzkoušet vojenství při svém stávajícím zaměstnání a zároveň být nápomocni svému kraji v krizových situacích?  Vstupte do jednotek aktivních záloh ..............

 

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky.

Aktivní záloha (AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru.

Zájemce o službu v AZ se může přihlásit on-line, vyplněním registračního formuláře, nebo osobně na rekrutačním středisku AČR, případně u místně příslušného krajského vojenského velitelství (KVV, podle místa svého trvalého bydliště), kde získá potřebné informace o procesu vstupu do AZ a vyřídí potřebnou administrativu.

Zájemce o službu v AZ může -při splnění požadovaných podmínek- a v závislosti na potřebě ozbrojených sil nastoupit k jednotce AZ podle vlastního výběru.

Zájemce o službu v AZ dále musí absolvovat Kurz základní přípravy AZ v délce šesti týdnů video organizovaný Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií ve Vyškově (to se netýká bývalých vojáků z povolání,  absolventů vojenské základní či náhradní služby).

Specifické odbornosti (lékaři, zdravotniccký personál, IT specialisté) u vybraných útvarů, absolvují pouze 14-denní Kurz základní přípravy - Specialista.

Branná legislativa platná od 1.7.2016 umožňuje účast na "dobrovolném cvičení".

Aktuální informace o činnosti AZ naleznete na oficiálním facebooku Aktivních záloh.

Další informace na www.aktivnizaloha.army.cz.

Přiložené soubory: 
 
 
 

 

 

DALŠÍ  ZAJÍMAVÉ  INFORMACE

dne 1. října 2017 nabyl účinnost zákon č. 294/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Podstatné změny v branném zákoně:

1. Celková délka vojenského cvičení se nově stanovuje do 6 týdnů v kalendářním roce oproti minulosti, kdy byla tato délka stanovena obecně do 4 týdnů a u vojáků v záloze, bývalých vojáků z povolání, dokonce do 3 týdnů v kalendářním roce. Celková délka vojenského cvičení v prvním roce zařazení do aktivní zálohy pro vojáky v záloze, kteří v minulosti nevykonali vojenskou činnou službu, zůstává i nadále do 12 týdnů, stejně jako maximální délka přípravy před vysláním do operačního nasazení v zahraničí.

2. Pravidelná vojenská cvičení zákon nově rozděluje podle jejich obsahu a v případě povolání na vojenské cvičení, k zabezpečení akcí k propagaci ozbrojených sil na veřejnosti, je možné vstupní i výstupní lékařskou prohlídku nahradit písemným prohlášením vojáka.

3. Pokud zdravotní stav vojáka podle vstupní lékařské prohlídky nedovolí vykonat vojenské cvičení, považuje se vojenské cvičení za nezahájené a vojenský lékař vystaví vojákovi rozhodnutí o dočasné neschopnosti pojištěnce k práci pro zaměstnavatele vojáka. Vojákovi pak náleží pouze proplacení jízdních nákladů podle branného zákona.

Podstatné změny zákona o službě vojáků v záloze:

1. Nově se stanovuje, že cestovní náležitosti při služební cestě vojáka v záloze ve službě se poskytují za stejných podmínek a ve stejné výši jako je tomu u vojáků z povolání.

2. Nově se upravuje podmínka pro výplatu roční odměny (motivační odměny) ve výši 18 000 Kč. resp. 24 000 Kč, kterou už nebude vykonání alespoň jednoho vojenského cvičení v jakékoli délce, ale nově vykonání pravidelného vojenského cvičení v celkovém rozsahu minimálně 7 dnů v kalendářním roce.

3. Nově se zavádí institut „zvýšená odměna“. Tato se vyplácí, při splnění podmínky pro výplatu odměny, v poměrné části za každý den vykonaného vojenského cvičení po jeho ukončení společně se služným v celkové výši za rok v závislosti na délce zařazení do aktivní zálohy:

a) 40 % po 2 letech zařazení;

b) 50 % po 4 letech zařazení;

c) 60 % po 7 letech zařazení,

d) 70 % po 10 letech zařazení a

e) 80 % po 13 letech zařazení.

 

Výše procent se počítá z odměny a poměru vojenského cvičení (poměr počtů dní, ve kterých se voják účastnil vojenského cvičení, a maximálního počtu 42 dnů vojenského cvičení v roce).

Při povolání na vojenské cvičení před vysláním do služby v operačním nasazení v zahraničí se tento poměr mění na počet dnů účasti na tomto vojenském cvičení vůči maximálnímu počtu 84 dnům vojenského cvičení za rok.

Zvýšená odměna se vyplácí průběžně po ukončení vojenského cvičení. První výplata zvýšené části odměny v kalendářním roce je však možná až po vykonání minimálně 7 dnů vojenského cvičení v příslušném kalendářním roce. Pokud bude počet dnů vykonaného vojenského cvičení v kalendářním roce menší než 7 dnů, na zvýšenou odměnu nevzniká nárok stejně jako na základní část odměny.

Při vykonání byť jediného dne služby v operačním nasazení náleží vojákovi plná zvýšená část odměny za kalendářní rok a je vyplácena po ukončení služby v operačním nasazení.

4. Veškerá doba zařazení do aktivní zálohy na základě dohody i na základě rozhodnutí se považuje za rovnocennou a sčítá se. Podle přechodných ustanovení se vojákovi zařazenému do aktivní zálohy do doby tohoto zařazení započítává také veškerá doba, po kterou měl uzavřenu dohodu o udržování své vojenskoodbomé připravenosti podle předchozího branného zákona.

O délce započítané doby zařazení do aktivní zálohy obdrží každý voják písemnou informaci, stejně jako o překročení zákonem stanovených dob v budoucnu.

 

Další zajímavé informace na:

 

 

Nahoru